Продукти

Еднодневни пилета

Люпилня „Мартиво – Румен Кирчев” произвежда еднодневни пилета – бройлери , общо ползвателни пилета(кръстоска,селски пилета), стокова носачка и еднодневни пуйчета. Фирмата има дългогодишни производствени традиции утвърдени на пазара. Бройлерните пилетата са с утвърден произход „ROSS – 308” и „COОB 500”.Люпилнята е с годишен капацитет 3 милиона като отговаря на всички зооветеринарни и технически изисквания гарантиращи качеството на продукцията. Люпилня „Мартиво – Румен Кирчев” предлага безплатен , специализиран транспорт на еднодневните пилета.

Разплодни яйца

Разплодните яйца на фирмата са с утвърден произход от родителски стада – „ROSS – 308” и „COОB 500” за бройлерните пилета .Разплодните яйца за пилета кръстоска са от добре подбрани родители след дългогодишна селекция от нашите специалисти. Разполагаме с разплодни яйца на стокова носачка и пуйки.

Яйцата са свободни от заразни и епидимични болести , чисти от финни наранявания, без пукнатини незамърсена черупка. Процент на оплодяемост не по-малко от 90 %.

Процента на люпимост е не по-малко от 80%, в случай на подходящо транспортиране, разтоварване, съхранение и обичайни технологични операции в люпилня.

Консумативни

Люпилня „Мартиво – Румен Кирчев” ЕТ се занимава с производство и търговия на консумативни яйца.

Размери Тегло в грама
S до 53
M от 53 до 63
L от 63 до 73
XL над 73